Петренко Яків

Петренко Яків, полковник корсунський:
Печатка від 1660 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям додолу; навколо щита рослиноподібний візерунок; над щитом літери: ӔП.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2218, оп. 1, спр. 3, арк. 2v. 1660 р.

Олег Однороженко