Підлузький Петро

Підлузький Петро, війт мглинський:
Печатка від 1716 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем з людським обличчям, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПП, здолу літери: ВМ.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52499. 1716 р.

Олег Однороженко