Плакса Степан

Плакса Степан, наказний сотник кобеляцький (1731–1738):
Печатка від 1738 р.:

В полі печатки вензель під шоломовою короною, здолу перехрещено дві пальмові галузки.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 148. 1738 р.

Олег Однороженко