Почеп

Печатка від 1761 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому рослина; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.
Напис по колу: … ОЧЄПОВК :

овальна, розмір 30х27мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 685, арк. 2v. 1761 р.

Олег Однороженко