Почепська друга сотня

Печатка від 1759 р.:

В полі печатки на пагорбі дерево, навколо якого рослини; праворуч літери: ВПМ, ліворуч літери: ССС.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ * СОТНІ … І * ПОЧЕПОВсКОИ

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 80, оп. 2, спр. 239, арк. 27v. 1759 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284. 1759 р.

Олег Однороженко