Почепська сотня

Печатка від 1757–1766 рр.:

В полі печатки на основі дерево.
Напис по колу: … ПОЧЄПОВСКОИ …

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 80, оп. 2, спр. 285, арк. 9v; спр. 342, арк. 1. 1757–1766 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284, табл. 3, мал. 9. 1766 р.

Олег Однороженко