Половець Рожиновський Ян Семенович

Ян Семенович Половець Рожиновський пан зі Сквири:
Печатка від 20.6.1597:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі трьох шестипроменевих зірок згори; над щитом забороло, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет; згори літера: R.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 3v. 20.6.1597.

Олег Однороженко