Полозович Іван Федорович

Полозович Іван Федорович, пан пинський:
Печатка від 1514–1517 рр:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді восьмипроменевої зірки.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ИВАШКА ПОЛОЗОВИЧА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 654; спр. 658. 1514–1517 рр.

Олег Однороженко