Полозович Семен

Полозович Семен, намісник овруцький:
Печатка від 1513 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді шестипроменевої зірки.
Напис по колу: + ПЄЧАТ СЄНКА … ОВИ

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 651. 1513 р.

Олег Однороженко