Полтава

Печатка від 1692–1730 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу, в основі дві пальмові галузки; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: ПЕЧѦТЬ ГОРОДА ПОЛТАВЫ РОКҮ АХЧВ

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50944. 1710 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 121, арк. 128v; спр. 125, арк. 10v, 17v, 23v, 63v, 94v; спр. 126, арк. 35; спр. 798, арк. 4v, 9v; спр. 1146, арк. 8; спр. 1366, арк. 20; спр. 1461, арк. 44v, 46v; спр. 3244, арк. 17; спр. 3587, арк. 1. 1692–1730 рр.

Печатка від 1724–1734 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу, обабіч дві семипроменеві зірки; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ГОРОДА ПОЛТАВЬП

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 126, арк. 118v. 1724 р.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 14–15, мал. 25. 1734 р.

Печатка від 1756–1774 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу, обабіч дві семипроменеві зірки; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: ❙ ПƐЧАТЬ ГОРОДА ПОЛТАВИ

кругла, розмір 39 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56538. 1773 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 13873, арк. 4; спр. 15397, арк. 7; спр. 15675, арк. 8; ф. 59, оп. 1, спр. 3061, арк. 4; ф. 94, оп. 2, спр. 98, арк. 4 аv; ф. 108, оп. 2, спр. 1352, арк. 35, 37v; спр. 1355, арк. 199, 201v. 1756–1774 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289. 1766–1774 рр.
Ситий І. Міські печатки. – С. 14–15, мал. 26. 1764–1765 рр.

Печатка від 1774–1779 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям додолу, навколо чотири шестипроменеві зірки.

кругла, розмір 50 мм.

Публікації:
Яненко З. Козацький герб Полтави. – С. 88.

Олег Однороженко