Полтавська лічильна комісія

Печатка від 1767 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ ПОЛКОВОИ ПОЛТАВСКОИ ЩЕТНОИ КОМИСІИ

кругла, розмір 31 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 94, оп. 2, спр. 102, арк. 11. 1767 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281. 1767 р.

Олег Однороженко