Полтавська сотня

Печатка від 1760 р.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу, обабіч дві шестипроменеві зірки, згори корона, здолу дві пальмові галузки.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТНЄ ГОРОДОВОИ ПОЛТАВС[КОИ]

овальна, розмір 28,5х26,5 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 16328, арк. 3v. 1760 р.

Олег Однороженко