Полтавський полковий суд

Печатка від 1731–1749 рр.:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч шестипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вправо.
Напис по колу: + ПЄЧАТЪ СҮДҮ ПОЛКОВОГО ПОЛТАВСКОГО

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 12271, арк. 76v; ф. 59, оп. 1, спр. 1381, арк. 7, 8. 1731–1749 рр.

Печатка від 1749–1779 рр.:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч восьмипроменева зірка.
Напис по колу: + ПƐЧАТЪ СҮД … ПОЛТАВСКОГО 1749 ГОДА

кругла, розмір 35 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22657. 1779 р.
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 20, арк. 49v; спр. 34, арк. 81. 1749–1754 рр.

Олег Однороженко