Полтєв Федір

Полтєв Федір, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496–12.9.1499:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям в лівий горішній кут, з загнутим правим кінцем.
Напис по колу: …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Ѳєдор Полтєв»).
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499, «Ѳєдор Полтєв»).

Олег Однороженко