Полтєв Василь

Полтєв Василь, конюший смоленський:
Печатка від 12.9.1499:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям в лівий горішній кут.
Напис по колу: …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499, «Василєи Полтєв конюшии»).

Олег Однороженко