Полтєв Занко

Полтєв Занко, боярин смоленський:
Печатка від 12.9.1499:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді піввістря стріли в правий горішній кут, з загнутим лівим кінцем, згори хрестик, праворуч відгалуження під хрестиком; згори напис: ZАНКА.

восьмикутна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499, «Занко Полтєв»).

Олег Однороженко