Полубенський Андрій Іванович

Андрій Іванович князь Полубенський (1556 – після 1561):
Печатка від 1558 р.:

В полі печатки орел тримає на грудях підкову кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; згори літери: АP.

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 13v, 22v. 1558 р.
MNK, Rkps 892, Tom 1, st. 10. 1558 р.

Олег Однороженко