Полубенський Матвій Федорович

Матвій Федорович князь Полубенський (1580–1617):
Печатка від 1601 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях підкову кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; згори літери: M ׃• P.

овальна, розмір 20х17 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 59, мал. 17. 1601 р.
Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie. – S. 57, il. 11.

Олег Однороженко