Понорниця

Печатка від 1694 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, в главі три страусових пера; над щитом забороло, навколо щита намет; в лівому горішньому куті літера: C.

восьмикутна, розмір 16х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14487. 1694 р.

Олег Однороженко