Попша Іван

Попша Іван, пан радний молдавський (1518):
Печатка від 4.5.1518:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери Т над півколом кінцями догори та стрілою вістрям додолу.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПН … ПОПШИ

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5413 (4.5.1518).

Олег Однороженко