Порохня Андрій

Порохня Андрій, військовий старшина Війська Запорозького Низового:
Печатка від 1739–1768 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому козак на коні; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; здолу дата: 1739.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 228, арк. 21v. 1768 р.

Порохня Андрій, військовий старшина Війська Запорозького Низового:
Печатка від 1769 р.:

В полі печатки перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу; згори корона; навколо літери: АІП.

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 248, арк. 12v, 86v, 98v, 100v. 1769 р.

Олег Однороженко