Посолейко Григорій

Посолейко Григорій, райця луцький:
Печатка від 1558 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під рицарським хрестом; згори напис: ГРІКОР.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 673, арк. 2v. 1558 р.

Олег Однороженко