Потій Адам Львович

Потій Адам (Іпатій) Львович, земський писар берестейський (1566–1581), земський суддя берестейський (1581–1586), каштелян берестейський (1586–1593), єпископ володимирський і берестейський (1593–1613), митрополит київський, галицький та всієї Русі (1599–1613):
Печатка від 10.4.1593–25.4.1593:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та півмісяцем, що лежить рогами додолу, в другій та третій частинах – три вруба, в четвертій частині – знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та двома півколами, що лежать кінцями додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу: • ADAM • POCIEI • … • BRESTENS •

овальна, розмір 32х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 16, арк. 1v; спр. 18, арк. 2. 1593 р.
ANK, AS, Teka ХХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24. 10.4.1593–25.4.1593.

Потій Іпатій (Адам) Львович, земський писар берестейський (1566–1581), земський суддя берестейський (1581–1586), каштелян берестейський (1586–1593), єпископ володимирський і берестейський (1593–1613), митрополит київський, галицький та всієї Русі (1599–1613):
Печатка від 1602–1612 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу над півколом з загнутими догори та в бік кінцями (герб панів Лозок – матері, Ганни Лозчанки), в другій та третій частинах – три вруба, в четвертій частині – знак у вигляді трираменної літери Т під вістрям стріли, в середині – знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та півмісяцем, що лежить рогами додолу; над щитом митра, за щитом перехрещено хрест і посох.
Напис по колу: HIPA • POC • D • G • ARCHIEPISCOPVS • METROP • KIOVIENSIS •

овальна, розмір 42х32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21977. 1602 р.

Публікації:
Хаварівський У. Герб Володимирсько-Берестейського єпископа та Києво-Галицького митрополита Іпатія Адама Потія. – С. 5, мал.
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 97, мал. 240. 1604 р.
Rimša E. Heraldry. – P. 148, il. 284. 1612 р.

Олег Однороженко