Потій Людвик Констанцій

Потій Людвик Констанцій, земський писар берестейський (1686–1691), підкоморій берестейський (1691–1697), польний писар литовський (1697–1698), великий стражник литовський (1698–1703), земський підскарбій литовський (1703–1709), польний гетьман литовський (1709), великий гетьман литовський (1709–1730), каштелян віленський (1709–1722), воєвода віленський (1722–1730):
Печатка від 1719 р.:

В полі печатки чотиридільний овальний бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді літери П під хрестом з подвійним розгалуженням згори, в другій частині – мур під трьома вежами, в прочинених воротах рицар, в третій частині – знак у вигляді прямокутника в супроводі чотирьох хрестів, в четвертій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, в середньому щитку – знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під вістрям стріли та півмісяцем, що лежить рогами додолу, здолу два вруба; над щитом корона.

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22014. 1719 р.

Олег Однороженко