Потій Ян

Потій Ян, земський підсудок берестейський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді двох трикутників вершинами додолу під хрестом та двома півколами, що лежать кінцями додолу, здолу три вруба; над щитом шолом під короною, навколо щита намет; навколо літери: ІРPB.

овальна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8048. 1618 р.

Олег Однороженко