Потік

Печатка від 1686 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому восьмипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: МП.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14640. 1686 р.

Олег Однороженко