Потоцький Миколай

Потоцький Миколай, староста кам’янецький і летичівський (1631–1642):
Печатка від 1629–1642 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому двозполовиноюраменний вліво хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Пилява).
Напис по колу: + NICOLAVS POTOCKI …

овальна, розмір 37х31 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7329; спр. 22012, арк. 324. 1634–1642 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 160, арк. 16. 1629 р.

Олег Однороженко