Потоцький Станіслав

Потоцький Станіслав, воєвода брацлавський:
Печатка від 1633 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому двозполовиноюраменний вліво хрест; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Пилява).
Напис по колу: …

овальна, розмір 30х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 117. 1633 р.

Олег Однороженко