Преслужич Волчко пан з Рогатина

Преслужич Волчко пан з Рогатина, пан руський, староста галицький (1411):
Печатка від 19.10.1404–27.5.1419:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому знак у вигляді літери Ѡ з відгалуженням ліворуч.
Напис по колу: + sigillum *~* wolczconis * de * rogatin **~*

кругла, розмір 43 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4686 («Nos Wolczko Przesszlussicz dominy et heres de Rohatyn»); Perg. 4775. 14.8.1415–27.5.1419.
BCz, Perg. 272 («Волчко Прєслюжич», «Wolczko Presluzicz»).

Публікації:
Prochaska A. Materyały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. – n. 32.
Semkowicz W. Ród Awdańców w wiekach średnich // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. – Tom XLV. – Poznań, 1919. – S. 266–267.

Олег Однороженко