Прогноїнська паланка

Печатка від 1756–1768 рр.:

В полі печатки щит, на якому візерунок у вигляді п’яти вигнутих поземих ліній; над щитом корона.

овальна, 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 21, арк. 203v; спр. 186, арк. 34v; спр. 227, арк. 144v. 1756–1768 рр.

Олег Однороженко