Прокшич Кандиба Станіслав

Прокшич Кандиба Станіслав, гродський писар володимирський:
Печатка від 1605 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної з двома відгалуженнями здолу стріли вістрям вгору; згори літери: • S • Р • K •.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 28, оп. 1, спр. 37, арк. 312v. 1605 р.

Олег Однороженко