Пронський Олександр Семенович

князь Олександр Семенович Пронський:
Печатка від 1591–1595 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом шолом, в нашоломнику виникає рицар, в правиці тримає меч, навколо щита намет; згори літери: APCT.

овальна, розмір 25х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 17, арк. 1v; спр. 18, арк. 2; спр. 21, арк. 1; спр. 43, арк. 2v; ф. 256, оп. 1, спр. 16, арк. 9; спр. 71, арк. 1. 1592–1595 рр.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 110. 1592 р.
ANK, AS, Teka IІ, Plik 26; Teka ХVІІІ а, Plik 73; Teka ХІХ, Plik 31; Plik 35, st. 93; Teka XХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24; Teka XXІ, Plik 20. 1591–1.6.1594.

Олег Однороженко