Проскура Іван

Проскура Іван, пан київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста в супроводі двох півкіл на горішньому та долішньому кінцях, що лежать кінцями одне до одного.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 563. 1571 р.

Олег Однороженко