Проскура Сущанський Cтефан

Проскура Сущанський Cтефан, підчаший київський (1686–1705):
Печатка від 1686 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з загнутим вправо долішнім кінцем і загнутим додолу лівим раменом перехрестя; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: SZSSPPK.

восьмикутна, розмір 12х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23372. 1686 р.

Проскура Сущанський Cтефан, підчаший київський (1686–1705):
Печатка від 1690 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з загнутим вправо долішнім кінцем і загнутим додолу хвилястим лівим раменом перехрестя; навколо літери: SZSSP.

восьмикутна, розмір 12х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23374. 1690 р.

Олег Однороженко