Проскура Сущанський Іполит

Проскура Сущанський Іполит, пан київський:
Печатка від 1796 р.:

В полі печатки рококовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору з загнутим додолу і заокругленим правим раменом перехрестя; над щитом шоломовоа корона.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23396. 1796 р.

Проскура Сущанський Іполит, пан київський:
Печатка від 1800 р.:

В полі печатки рококовий щит, на якому на червоному полі знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору з загнутим додолу і заокругленим правим раменом перехрестя; над щитом шоломова корона.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23401. 1800 р.

Олег Однороженко