Протасович Островський Владислав

Протасович Островський Владислав, земський підсудок пинський:
Печатка від 1644–1645 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Яструб відмінний); навколо літери: WPZPРP.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7620; спр. 7621; спр. 7627; спр. 7629. 1644–1645 рр.

Протасович Островський Владислав, земський суддя пинський:
Печатка від 1646–1651 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Яструб відмінний); навколо літери: WPSZPP.

овальна, розмір 23х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6911; спр. 7638; спр. 8268. 1646–1651 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 35v. 1650 р.

Олег Однороженко