Протасович Василь Олехнович

Протасович Василь Олехнович, пан пинський:
Печатка від 1517 р.:

В полі печатки знак у вигляді літери W з загнутими в бік кінцями під хрестом з подвійним розгалуженням вгорі.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 658. 1517 р.

Олег Однороженко