Протовчанська паланка

Печатка від 1769–1774 рр.:

В полі печатки на основі з рослинами дика коза, яка біжить вліво.
Напис по колу: • ПЕЧАТЬ • ПРОТОВЧАНСКОИ • ПОЛКОВОИ • ПАЛАНКІ

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 236, арк. 60, 61, 62, 151v; спр. 238, арк. 94v. 1769–1774 рр.

Публікації:
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 597, мал. 2. 1771 р.

Олег Однороженко