Процевич Михайло

Процевич Михайло, пан радний подільський (1388–1392):
Печатка від 19.10.1404:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692 («in eiusdem sigilli appenso aliud»).
BCz, Perg. 272 («Михаило Процєвич», «Michaelo Proczouicz»).

Публікації:
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 897, il.

Олег Однороженко