Приборський Мартин

Приборський Мартин, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору; над щитом три страусових пера (герб Костеша); згори літери: МР.

овальна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр.1 , арк. 780. 1576 р.

Олег Однороженко