Прихабський Андрій Костянтинович

Андрій Костянтинович князь Прихабський (до 1442 – до 1515):
Печатка від 1510 р.:

В полі печатки італійський щит, на якому знак у вигляді подвійної стріли над основою, здолу восьмипроменева зірка; обабіч щита дві восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КЗНѦ АНДРЄѦ КНСТЄНТИ

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5919. 1510 р.

Олег Однороженко