Пришихвоський Василь

Пришихвоський Василь, земянин берестейський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стовпа з подвійним розгалуженням згори, який перехрещено півколом кінцями додолу; згори літери: … P.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8043. 1618 р.

Олег Однороженко