Псуцький Петро

Псуцький Петро, королівський ротмистр київський:
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на пагорбі граблі (герб Граби); згори літери: • Р • P •.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 663. 1528 р.

Олег Однороженко