Пухович Іван

Пухович Іван, військовий товариш:
Печатка від 1745–1750 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, обабіч дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ІП.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56335. 1745 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 16870, арк. 3v. 1750 р.

Олег Однороженко