Пустовойський Опанас

Пустовойський Опанас, дозорця млинів конотопських:
Печатка від 1671 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому серце; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: АП, здолу літери: ѠК.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50467. 1671 р.

Олег Однороженко