Пихальський Яхим

Пихальський Яхим, боярин любецький:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест над півколом, що лежить кінцями додолу; над щитом страусове перо; згори літери: ПІ.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52618. 1615 р.

Олег Однороженко