Пилецький Микола пан з Пилиці

Пилецький Микола пан з Пилиці, староста красноставський (1503–1515), каштелян перемишльський (1508–1510), каштелян віслицький (1510–1511), воєвода белзький (1511–1527):
Печатка від 6.12.1503:

В полі печатки турнірний щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва).
Напис по колу: sigillum • nicolai • de • pil

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ANK, AS, Perg. 111. 6.12.1503.

Публікації:
Archiwum książąt Sanguszków. – Tom I. – S. 127–128, n. 126, tab. 3. 6.12.1503.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 91. 6.12.1503.

Олег Однороженко