Пинський Олександр Іванович Ніс

Олександр Іванович Ніс князь Пинський (до 1410 – після 1435):
Печатка від 18.4.1425:

В полі печатки рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит.
Напис по колу: s + allexander + dei + gracia + de pinska

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ANK, AADMK, Perg. 181. 18.4.1425.

Публікації:
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 690, tab. 8, il. 55. 1425 р.

Олександр Іванович Ніс князь Пинський (до 1410 – після 1435):
Печатка від 20.1.1433–2.2.1436:

В полі печатки готичний щит, на якому рицар на коні вліво, в правиці тримає меч.
Напис по колу: ПЄЧТЬ КНѦZА ѠЛЄКСАНДРА НОСА

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 452, 679. 20.1.1433–2.2.1436.
BCz, Perg. 384. 20.1.1433.
MNK, Rkps 1458, karta 100, 102.

Публікації:
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 157, tab. 32, il. 330. 20.1.1433.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 690, tab. 8, il. 54. 20.1.1433.
Halecki O. Ostatnie lata Swidrigiełły. – S. 47. 20.1.1433.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 91, n. 59, poz. 11. 20.1.1433.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 62, n. 548. 20.1.1433.

Олег Однороженко