Пирятинська друга сотня

Печатка від 1747–1770 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому згори літери: ПС, здолу літери: ВП; над щитом шоломова корона, в нашоломнику виникає орел, щит тримають два лева з оберненими головами, які стоять на підставці.

овальна, розмір 26х22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 1, спр. 49, арк. 60v; оп. 2, спр. 98, арк. 342; спр. 270, арк. 189, 376v, 388, 501. 1747–1770 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282. 1770 р.

Олег Однороженко