Пирятинська сотня

Печатка від 1778 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому напнутий лук зі стрілою вістрям додолу; над щитом шолом під шляхетською короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СОТЄНАГО ПИРѦТИНСКАГо ПРАВЛЄНИА

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 341, арк. 81v, 119v (1778, Пирятин).

Олег Однороженко